Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
75146
Τίτλος
Μία Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Μελέτη Παράλληλων Ομάδων Φάσης 2/3 για τη Διερεύνηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας του Υποδορίως Χορηγούμενου Efgartigimod PH20 SC σε Ενήλικες Συμμετέχοντες με Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Αναμονή
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 11 - 2022
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2025
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες