Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
76090
Τίτλος
«Ειδική μελέτη ανάλυσης απαιτήσεων για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων και καινοτόμα εργαλεία διαχείρισης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων και δραστηριοτήτων κατά τη φάση υλοποίησής τους».
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 5 - 2023
Ημερομηνία Λήξης
16 - 8 - 2023
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΧΙΛΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΒΑΣ.