Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
76282
Τίτλος
Μία Φάσης 3, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του povorcitinib σε συμμετέχοντες με μέτρια έως σοβαρή διαπυητική ιδρωταδενίτιδα (INCYTE)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Αναμονή
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 8 - 2023
Ημερομηνία Λήξης
28 - 2 - 2026
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες