Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
76814
Τίτλος
Κοινό Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς Σπουδές: Eξειδίκευση σε Ευρωπαϊκές Σπουδές (International Studies: Specialization in European Studies)»
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2023
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2029
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες