Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
77876
Τίτλος
Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Εκπαιδευτικών Α' επιπέδου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, Κοινωνία της Πληροφορίας, Υπ.Ε.Π.Θ.
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 2 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
11 - 10 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΣΣΑΕΛ ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ., ΒΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗ., ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑ.