Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
77891
Τίτλος
Ενίσχυση της υφισταμένης υποδομής του εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας του Α.Π.Θ. Για την παροχή υπηρεσιών δοκιμών διάβρωσης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 9 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΟΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες