Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80239
Τίτλος
Εισήγηση θέματος:Αρωματικά φυτά-προοπτικές καλλιέργειας.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 6 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
26 - 12 - 2004
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες