Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80263
Τίτλος
Δοκιμές επικύρωσης - επιδεικτικές εφραμογές στη ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής αμπέλου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 1 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
22 - 1 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες