Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80332
Τίτλος
Έλεγχος της ποιότητας του περιβάλλοντος στην περιοχή του ΧΥΤΑ Ταγαράδων.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
22 - 2 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΟΥΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΡ., ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟ., ΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ., ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝ., ΣΑΜΑΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ ΑΓΑ., ΣΟΦΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ.