Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80994
Τίτλος
Πολυεθνική, πολυκεντρική μελέτη παρακολούθησης της ασφάλειας του Levosimentan/Simdax και της έκβασης της νοσοκομειακής θεραπείας κατά την αντιμετώπιση της οξέως μη αντιροπούμενης σοβαρής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας : Μελέτη Levicar.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2005
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες