Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81117
Τίτλος
Δημιουργία καινοτόμου ινοπλισμένου σκυροδέματος υπερυψηλής αντοχής για αντισεισμικές ενισχύσεις κτιρίων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΑΒΕΤ-ΝΕ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΩΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑ., ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΩΝ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΔΑ., ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜ.