Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81247
Τίτλος
Νέα υλικά για χρήση σε ηλιακούς συλλέκτες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2008
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΩΜ., ΜΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΕ., ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡ.