Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81294
Τίτλος
Διερεύνηση της έκφρασης ισομορφών της καταλυτικής υπομονάδας της τελομέρασης (hTERT) και σχετικών μοριακών παραμέτρων στην διαγνωστική κυτταρολογία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 7 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
19 - 4 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες