Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81488
Τίτλος
Ανάπτυξη δικτυακού πληροφοριακού συστήματος σύμφωνα με το πρότυπο της MEDWET βάσης δεδομένων (έκδοση 3.0.1)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
15 - 9 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΕΝΤΗΣ ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΑΣ ΠΕΤ., ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜ., ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΙΟΡ.