Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81738
Τίτλος
Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων διαχείρισης κρίσεων ρύπανσης από πετρελαιοκηλίδες στη περιοχή εγκατάστασης του αγωγού Burgas-Αλεξανδρούπολης (Βορειοανατολικό Αιγαίο)-ΔΙΑΥΛΟΣ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2008
Συνέταιροι:
3
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΕΡΜΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΕΡΜΙΣΗ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡ., ΔΕΡΜΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡ., ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΙΩΑ., ΚΟΥΤΙΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩ.