Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81836
Τίτλος
Τεχνικές υπολογιστικής βελτιστοποίησης μεγάλης κλίμακας στην αποτίμηση της συμπεριφοράς και φέρουσας ικανότητας κατασκευών Πολιτικού και Μηχανολόγου Μηχανικού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΤΣΕΧΙΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 5 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΙΣΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
KOCVARA MICHAL VAC., ΣΚΟΡΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΑΘΑ.