Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82242
Τίτλος
Ανάπτυξη και βολογική αξιολόγηση νέου βιολειτουργικού τροφίμου (κρυσταλλικού ζελέ) με Sideritis euboea (Τσαι του βουνού) και fructo- oligosaccharides (FOS) για κατανάλωση από ενήλικα άτομα (25+)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΑΒΕΤ-ΝΕ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΙΛΙΑΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΗΝΟΒΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩ.