Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82270
Τίτλος
Μία ανοιχτή μελέτη φάσης ΙΙΙβ για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της ανοσογονικότητας του δεκαδύναμου συζευγμένου εμβολίου κατά του πνευμονιοκόκκου της GlaxoSmithKline (GSK) Biologicals όταν συνχορηγείται με το εμβόλιο DTPa-HBV-IPV/Hib (Infanrix hexa) σε πρόωρα βρέφη ως κύρια ανοσοποίηση 3 δόσεων κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 μηνών της ζωής τους; κλινική μελέτη 10PN-PD-DIT-015 (107737)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ - ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΟΥΛΑ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙ., ΤΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ., ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ.