Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82672
Τίτλος
Επιπτώσεις της ιβαβραδίνης στα καρδιοαγγειακά εοισόφια σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο και συστολική δυσλειτπουργεία της αριστερής κοιλίας.Μια τριετής διπλά-τυφλή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο γιεθνής πολυκλινική μελέτη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 12 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες