Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82687
Τίτλος
Χημική ανάλυση δειγμάτων από την εκροή του Κέντρου Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Θεσσαλονίκης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 6 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
26 - 9 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΜΑΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ ΑΓΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ., ΣΟΦΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ.