Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82696
Τίτλος
Μια διπλή τυφλή, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 2, η οποία συγκρίνει τη φουμαρική δισοπροξίλη τενοφοβίρη, την εμτρισιταμπίνη συγχορηγούμενη μαζί με φουμαρική δισοπροξίλη τενοφοβίρη και την εντεκαβίρη, στη θεραπεία των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β, οι οποίοι εμφανίζουν αποσταθεροποιημένη ηπατική νόσο, καθώς και στην πρόληψη της υποτροπής της ηπατίτιδας Β μετά από μεταμόσχευση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 9 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
3 - 4 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΕΩ., ΓΚΙΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ., ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑ., ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡ.