Είστε εδώ

Έργο

Κωδικός Προγράμματος
82842
Ρόλος στο έργο
Συντονισμός
Τίτλος στα Ελληνικά
Μελέτη σχεδιασμού και οργάνωση action plan ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Τίτλος στα Αγγλικά
study of IHU compyting and networking infrastructure requirements
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ημερομηνία έναρξης
1 - 9 - 2007
Ημερομηνία λήξης
30 - 4 - 2008
Κατάσταση
Περάτωση