Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
82922
Τίτλος
Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 7 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡ.