Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83260
Τίτλος
Κλινική Μελέτη CSPPP100E2337:Μια τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων για να προσδιοριστεί εάν, σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και υψηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακά και νεφρικά συμβάματα, το aliskire, επιπροσθέτως της συμβατικής αγωγής, περιορίζει την καρδιαγγειακή και νεφρική νοσηρότητα και θνησιμότητα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2007
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΑΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ., ΠΑΛΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡ.