Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83302
Τίτλος
Προσδιορισμός των παραμέτρων αποστρωμάτωσης με ανάδευση με αέρα του υδροπταμιευτήρα του Φράγματος περιοχής Διποτάμου Αισύμης που υδρεύεται η πόλη της Αλεξανδρούπολης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 3 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
20 - 12 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ.