Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83549
Τίτλος
Μία ανοιχτή μελέτη φάσης ΙΙΙ για την αξιολόγηση της ασφάλειας , της δημιουργίας ανοσιολογικής απάντησης και της ανοσογονικότητας ακολούθως της ενισχυτικής χορήγησης του 10-δύναμου συζευγμένου εμβολίου κατά του πνευμονιόκοκκου της GlaxoSmithKline (GSK) Biologicals όταν συγχορηγείται με ενισχυτική δόση του εμβολίου DTPa-IpV/Hib (Infanrix-IPV/Hib) σε πρόωρα παιδιά στους 16-18 μήνες ζωής, ακολούθως της κύριας ανοσοποίησης στη μελέτη 10PN-PD-DIT-016 (109621)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
28 - 2 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ - ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΟΥΛΑ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙ., ΤΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ., ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ.