Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83585
Τίτλος
EU-CORESM: Ευρωπαϊκό μητρώο εκβάσεων και εμπειριών απο τη χρήση του CUBICIN για τη θεραπεία σοβαρών λοιμώξεων από gram θετικά βακτήρια (CCBC134A2403)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 1 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
1 - 9 - 2009
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες