Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
8375
Τίτλος
Μελέτη κινήσεως πλημμυρικού κύματος από τυχόν καταστροφή του φράγματος Ευήνου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 12 - 1992
Ημερομηνία Λήξης
6 - 7 - 1994
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΟΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΣΩΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑ.