Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
83968
Τίτλος
Πειραματική καλλιέργεια ενεργειακών φυτών για παραγωγή βιοκαυσίμου από σπέρματα και υπέργεια βιομάζα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 7 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
28 - 1 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΑΜΠΑΝΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑ.