Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84381
Τίτλος
Συνέδριο:Διεθνές συνέδριο:"Προσβασιμότητα και ασφάλεια για όλους"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 5 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
9 - 12 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΠΡΑΓΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΘΑ., ΝΑΖΙΡΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΘΑ.