Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84592
Τίτλος στα Ελληνικά
Ανοιχτό πλαίσιο εκπαίδευσης για την τεχνολογία λογισμικού
Τίτλος στα Αγγλικά
Open educational framework for computer science software engineering
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013, Erasmus
Ημερομηνία έναρξης
1 - 10 - 2009
Ημερομηνία λήξης
31 - 10 - 2011
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ.