Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84896
Τίτλος
Παραγωγή υπαίθριων και υπό κάλυψη λαχανικών με μειωμένες εισροές φυτοπροστατευτικών χημικών: χρήση βιοτεχνολογίας για ολοκληρωμένη μελέτη της ανθεκτικότητας φυτών σε αλευρωδομεταδιδόμενους ιούς του γένους Crinivirus, της ανάπτυξης ανθεκτικότητας αλευρωδών σε χημικά σκευάσματα και της αλληλεπίδρασης φορέα-ιού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
7 - 1 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
6 - 7 - 2014
Συνέταιροι:
4
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΤΣΙΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΘΩΜ., ΜΑΛΙΟΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑ., ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩ., ΠΑΠΠΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΕΩ., ΦΥΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑ.