Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
8546
Τίτλος
Σύνταξη πρωτοκόλλου επικοινωνίας τοπικού ελεγκτή και κέντρου ελέγχου κλιματιστικών εγκαταστάσεων ΟΤΕ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 1995
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες