Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85996
Τίτλος
Υπολογιστικός προσδιορισμός βυθίσεων σε καλύμματα φρεατίων από χυτοσίδηρο με πεπερασμένα στοιχεία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 9 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
12 - 3 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΛΙΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝ.