Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86711
Τίτλος
Μία φάσης 3B, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλου σχεδιασμού, μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της σαφάλειας της ταδαλαφίλης συγχορηγούμενης με φιναστερίδη επί 6 μήνες, σε άνδρες με συμπτώματα του κατώτεορυ ουροποιητικού και δευτεροπαθή διόγκωση του προστάτη, οφειλόμενη σε καλοήθη υπερπλασία του προστάτη2
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 11 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
12 - 3 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΑΤΖΗΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑ., ΚΑΠΟΤΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝ., ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑ.