Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86749
Τίτλος
Συνέδριο: "Γλώσσες και Πολιτισμοί σε (δια) δράση"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 1 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΟΥΡΜ-ΤΡΙΓΩΝΑΚΗ ΕΛΚΕ-ΙΡΕΝΕ ΓΙΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες