Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86918
Τίτλος
Κατανοώντας καλύτερα τα συμπτώματα της κατάθλιψης: Νευροβιολογικοί μηχανισμοί και θεραπευτικοί στόχοι
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 2 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
3 - 5 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες