Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87064
Τίτλος
Μία μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης ασφαλείας σε ασθενείς που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή με Λεναλιδομίδη μετά από χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2008
Ημερομηνία Λήξης
21 - 11 - 2018
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΝΔΑΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΙΛ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΥΡΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΧΡΗ., ΛΑΦΑΡΑ ΚΥΡΑΝΝΑ ΧΡΗ.