Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87203
Τίτλος
Βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και ικανοτήτων των διαμεσολαβητών πολιτισμού, εκπαιδευτών ενηλίκων και των επαγγελματιών αθλητισμού στη διασυνοριακή περιοχή, μέσω της ανάπτυξης ενός Μουσειακού συστήματος Δια Βίου Μάθησης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
6 - 2 - 2014
Συνέταιροι:
3
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣ-ΝΙΚΗΣ)
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΟΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΑΡΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΙΩΑ.