Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87232
Τίτλος
Δημιουργία βάσης δεδομένων αυτόματης επιλογής επικαλύψεων βάσει αιτούμενων ιδιοτήτων και αποσκοπούμενης χρήσης του μηχανολογικού εξαρτήματος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΜΕ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 11 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
15 - 3 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
OMAR MOHAMMAD HIDAR OMA., ΛΙΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚ., ΜΠΙΤΣΚΙΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙ., ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΛ.