Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87612
Τίτλος
Αποκατάσταση βλαβών υπάρχοντος συστήματος εξαερισμού χώρου εκτροφή πειραματόζωων και ετήσια συντήρηση αυτού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 9 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
22 - 9 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες