Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87769
Τίτλος
Βελτιστοποίηση διαγνωστικών πρωτοκόλλων για ταχέως εξελισσόμενες άνοιες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, JOINT PROGRAMMING IN NEURODEGENERATIVE DISEASES (JPND)
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2015
Συνέταιροι:
17
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΛΑΒΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ZEJNELI ORGETA BRA., ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜ., ΚΑΝΑΤΑ-ΤΣΙΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜ., ΚΕΡΕΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑ., ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕ., ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟ.