Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87957
Τίτλος
Μη παρεμβατική,προοπτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής ενός ελληνικού πληθυσμού ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας υπό θεραπεία με Gilenya (φινγκολιμόδη).Μελέτη DIAMOND
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΛΑΪΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΛΕ.