Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
87982
Τίτλος
Μία φάσης IIIB.πολυκεντρική,πολυεθνική,τυχαιοποιημένη,ανοιχτή μελέτη για την σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ωοθηκικής διέγερσης με τη χρήση του GONAL-f από την ημέρα 1 έως την ημέρα 5 ακολουθούμενο από το Pergoveris από την ημέρα 6, έναντι της χρήσης τουτ Pergoveris από την ημέρα 1 σε γυναίκες μεταξύ 36 και 40 ετών που υποβάλλονται σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (Assisted reproductive technique-ART)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες