Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88000
Τίτλος
Διενέργεια κλινικού μέρους της μελέτης REMOTE
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΟΥΜΑ ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΞΕΝ., ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ., ΠΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑ.