Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88053
Τίτλος
Ο ρόλος της Ηχωκαρδιογραφίας στις συγγενείς καρδιοπάθειες. Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση.Η εκτίμηση της δεξίας κοιλίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 2 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες