Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88121
Τίτλος στα Ελληνικά
Μελέτη επέκτασης ανοικτής θεραπείας για την αξιολόγηση της ασφάλειας του USL255 ως επικουρική θεραπεία σε ασθενείς με ανθεκτικές στη θεραπεία επιληπτικές κρίσεις μερικής έναρξης που συμμετείχαν στη μελέτη P09-004, μια τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, διπλά-τυφλή μελέτηπράλληλων ομάδων φάσης 3, με έλεγχο εικονικού φαρμάκου
Τίτλος στα Αγγλικά
Open-label extension study to evaluate the safety of USL255 as adjunctive therapy in patients with refractory partial-onset seizures who had participated in P09-004, a randomized, multicenter, double-blind, placebo- controlled, parallel-group, phase 3 study
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
14 - 3 - 2012
Ημερομηνία λήξης
13 - 3 - 2013
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΛΕ., ΤΣΙΓΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚ.