Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88371
Τίτλος
Ομιλία με θέμα:Χρόνια Μυελογενή λευχαιμία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 9 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
28 - 9 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες