Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
88382
Τίτλος
Η αξιολόγηση των ασθενών με "out of proportion " πνευμονική υπέρταση, με τη χρήση νεότερων απεικονίσεων και βιοχημικών δεικτών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 4 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
9 - 4 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΟΙΚΙΛΙΔΟΥ ΧΑΙΔΩ ΒΑΣ.