Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
8847
Τίτλος
Δαπάνες προετοιμασίας και οργάνωσης εκθέσεων σεμιναρίων από υπηρεσίες και άλλους τομείς
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 11 - 1995
Ημερομηνία Λήξης
21 - 12 - 1995
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες